Dz. U. Nr 181 z dnia 6 października 2006 r.
Data Thursday, 30 November - 11:36:30
Temat: Akty prawnepoz. 1330
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 września 2006 r. w sprawie przekazywania i zwrotu środków na prefinansowanie projektów wspieranych przez Fundusz Spójności.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

poz. 1337
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 września 2006 r. orzekający o niezgodności art. 8a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym z art. 165 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz z art. 4 ust. 2 i 6 Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego, sporządzonej w Strasburgu dnia 15 października 1985 r.

sygn. akt K 1/06

Ten artykuł pochodzi od: Regionalne Izby Obrachunkowe
https://jst.net.pl/

Adres WWW tego artykułu to:
https://jst.net.pl/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=1111