Witamy na stronach serwisu: Regionalne Izby Obrachunkowe
 
 

  O ...

· RIO
· Krajowa Rada RIO
· Akty prawne
· Adresy Izb
 

  Menu główne

· Strona główna
· Ankiety
· Ciekawe strony
· Kontakt
· RODO

Zbiory tekstów
· Nowe akty prawne
· Pisma i interpretacje
· KR RIO
· Pisma UOKIK
· Orzecznictwo
· Wyniki kontroli NIK
· Varia
· Unia Europejska


 

  Systemy sprawozdawcze


BeSTi@
· Aktualizacja do wer. 5.017.00.06 (z dn. 2019-12-18)
· Sumy kontrolne pobieranych plików (BeSTi@ - tylko dla Administratora)


Poradniki i instrukcje
· "Metodologia opracowywania WPF" (wg wzoru Dz.U. 2019 poz. 1903)
· Poradnik "Symulacje WPF"
· Poradnik "Aktualizacja SQL Server 2008R2 do SQL 2012"
· Poradnik "Sprawozdania finansowe" za 2018 w BeSTii


SJO BeSTi@
· Aktualizacja do wer. 5.017.00.06 (z dn. 2019-12-18)
· Sumy kontrolne pobieranych plików (SJO BeSTi@ - tylko dla Administratora)


Dług publiczny
· Rb-Z, Rb-N - wzory dla JST (za 1,2 i 3 kwartał)
· Rb-Z/UZ, Rb-N/UN - dla 4 kw 2013 r. - wzory dla JST (WYŁĄCZNIE dla sprawozdań za IV kwartał)


Wynagrodzenia nauczycieli (art.- 30a KN)
· Wersja elektroniczna sprawozdania za 2019 r. [wersja wzoru z 2019.12.19 - źródło: MEN, www.men.gov.pl]
 

  Znajdź w serwisieZaawansowane
 

  Logowanie

Użytkownik
Hasło

Nie masz jeszcze konta ?
Chcesz publikować treści
we własnym imieniu ?
Zapomniałeś hasła ?
Kliknij tutaj
 

  Aktualnie online

Aktualnie jest 274 gości i 0 użytkowników online

Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz się zarejestrować klikając tutaj


Wizyt w serwisie: 173938493
 

[ Pokaż wszystkie artykuły tego tematu ] [ Pokaż listę tytułów wszystkich artykułów tego tematu ]

 
  Varia Pismo do MAC KRRIO-WA-0100/ 96/Ł/2012-2

Pełny tekst pisma dostępny jest tutaj 
 
  Wysłane przez SlawekD opublikowane 02 Sty, 2013 - 11:53 (16798 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Varia Informacja o budżetach JST za lata 2007-2009 w ujęciu art. 242 i 243 uofp

Szanowni Państwo,
Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych przedstawia opracowanie pt. "Wstępna informacja o wykonaniu budżetów JST za lata 2007-2009 w ujęciu art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych".


>>> więcej ...
 
 
  Wysłane przez Adam opublikowane 05 Mar, 2010 - 16:08 (15493 Odsłon)
Czytaj więcej... (3704 bajtów więcej) Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Varia Badanie dotyczące podatków i opłat lokalnych

Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych uprzejmie informuje, że na stronach internetowych poszczególnych izb zamieszczony zostanie program do wypełnienia Ankiety w sprawie podatków i opłat lokalnych wraz z Instrukcją do wypełnienia Ankiety.

Ankietę należy wypełnić przy pomocy programu InformacjaMF.exe, natomiast plik wynikowy o nazwie InfoMF*.imf prosimy przesłać do poszczególnych izb do dnia

24 października 2008 roku

 
 
  Wysłane przez SlawekD opublikowane 19 Wrz, 2008 - 11:26 (11069 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Varia Komunikat KR RIO w sprawie nowego systemu sprawozdawczości elektronicznej BeSTi@

Szanowni Państwo,

Na przełomie 2005/2006 planowane jest nieodpłatne udostępnienie jednostkom samorządu terytorialnego nowego systemu informatycznego BeSTi@, który ma zastąpić BudzetST II. Jednostki samorządu terytorialnego otrzymają to oprogramowanie z MF za pośrednictwem regionalnych izb obrachunkowych.
System informatyczny Be-STi@ powstaje w ramach projektu Phare PL2002/IB/FI/03. W porównaniu do BudzetST II znajduje się w nim wiele nowych funkcjonalności, które uwzględniają potrzeby jednostek samorządu terytorialnego.
Mnogość funkcji, w które wyposażono nowy system sprawia, że ma on szansę stać się skutecznym narzędziem do zarządzania finansami publicznymi w sektorze samorządowym dla JST, RIO oraz MF.
Co szczególnie ważne - nowy system udostępni również możliwość wykorzystania podpisu elektronicznego. Funkcjonalność ta jest szczególnie przydatna w sprawozdawczości budżetowej, gdyż pozwoli na wyeliminowanie uciążliwości wynikających z odręcznego podpisywania dokumentów papierowych. Mechanizm zaimplementowany w systemie Be-STi@ pozwoli na podpisanie nie tylko pojedynczego sprawozdania, ale również całego zestawu sprawozdań. Ponadto w przypadku zastosowania podpisu kwalifikowanego wyeliminuje konieczność składania dokumentów w wersji papierowej.>>> więcej ...
 
 
  Wysłane przez SlawekD opublikowane 25 Lis, 2005 - 13:59 (20470 Odsłon)
Czytaj więcej... (9754 bajtów więcej) Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Varia Wystąpienie Prezesa RIO we Wrocławiu - VI Dolnośląskie Forum Samorządowe

Wystąpienie Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
(Przewodniczącego Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych),
dr Bogdan Cybulski

Korzystając z obecności na VI Dolnośląskim Forum Samorządowym w Kudowie Zdroju Wójtów,
Burmistrzów, Prezydentów, Starostów i Marszałka Województwa Dolnośląskiego Pan Prezes przedstawił dwa zagadnienia:
  • miejsce RIO w systemie pozyskiwania i kontrolowania środków finansowych z Unii Europejskiej
  • finansowanie programów związanych z pozyskiwaniem funduszy strukturalnych ze środków publicznych.

Przedstawił także najnowszą informację o dochodach, wydatkach i zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego regionu Dolny Śląsk w latach 2001-2005.

Pełny tekst wystąpienia dostępny jest tutaj


 
 
  Wysłane przez SlawekD opublikowane 25 Mar, 2005 - 09:35 (12096 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Varia Informacja o wolnych miejscach na szkolenie z audytu wewnętrznego

Warszawa, 2005.01.19


MINISTERSTWO FINANSÓW
Główny Inspektor
Audytu Wewnętrznego

Augustyn Kubik

KF/4095/796/PW/2005


Panie, Panowie
Dyrektorzy Generalni / Kierownicy
i Audytorzy Wewnętrzni
Jednostek Sektora Finansów Publicznych *Szanowni Państwo,

Departament Koordynacji Kontroli Finansowej i Audytu Wewnętrznego, w ramach Projektu Phare 2002 „Wzmocnienie Publicznej Wewnętrznej Kontroli Finansowej”, organizuje szkolenie z zakresu audytu wewnętrznego dla audytorów zatrudnionych w jednostkach sektora finansów publicznych.
Pismem z dnia 22 grudnia 2004 roku, znak: KF/4095/5734/MK/2004 zwrócono się do 975 jednostek sektora finansów publicznych z informacją dotyczącą ww. szkolenia wraz z prośbą o zgłaszanie przez Dyrektorów Generalnych / Kierowników jednostek kandydatów do wzięcia udziału w przedmiotowym szkoleniu.
Do dnia 17 stycznia 2005 roku wpłynęły zgłoszenia 843 kandydatów, z czego 740 osób w pełni spełnia wymogi kwalifikacyjne (w tym: zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych według stanu na 1 stycznia 2005 roku oraz posiadanie zaświadczenia Ministra Finansów o złożeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu na audytora wewnętrznego).

Ze względu na duże zainteresowanie programem szkoleniowym Departament Koordynacji Kontroli Finansowej i Audytu Wewnętrznego podjął kroki zmierzające do zwiększenia liczby miejsc do 1100, co umożliwi przeszkolenie dodatkowo 360 osób.


>>> więcej ...
 
 
  Wysłane przez SlawekD opublikowane 27 Sty, 2005 - 14:36 (12482 Odsłon)
Czytaj więcej... (2674 bajtów więcej) Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Varia Nowy Projekt PHARE usprawni zarządzanie finansami publicznymi

W dniu 20 stycznia 2004 r. odbyła się uroczysta inauguracja prac w ramach projektu twinningowego PHARE 2002/000.580.01.09 "Jednolity system zarządzania finansami publicznymi". Ze strony polskiej spotkaniu przewodniczył Pan Jacek Uczkiewicz - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Komisji Europejskiej. Projekt jest realizowany w ramach porozumienia bliźniaczego notyfikowanego w grudniu 2003 roku. Partnerem twinningowym Ministerstwa Finansów jest Ministerstwo Gospodarki, Finansów i Przemysłu Republiki Francji.

Celem projektu jest dostarczenie polskiej administracji publicznej odpowiedzialnej za zarządzanie środkami publicznymi skutecznych i rzetelnych narzędzi do sterowania i monitoringu, jak również systemu informacji o finansach publicznych, poprzez rozwinięcie funkcji planowania, sprawozdawczości i monitoringu.

Notatka: Informację zaczerpnięto z serwisu Ministerstwa Finansów
>>> więcej ...
 
 
  Wysłane przez Adam opublikowane 22 Sty, 2004 - 11:27 (11425 Odsłon)
Czytaj więcej... (2994 bajtów więcej) Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Varia Polityka energetyczna a zadania gmin w zakresie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

Artykuł Witolda Kępy i Małgorzaty Góreckiej-Wszytko z Urzędu Regulacji Energetyki poświęcony problematyce polityki energetycznej gmin.

Notatka: Materiał przekazany do publikacji przez Środkowozachodni Oddział Terenowy URE z siedzibą w Łodzi.
Kliknij tutaj aby przejść do stron WWW Urzędu Regulacji Energetyki

>>> więcej ...
 
 
  Wysłane przez Adam opublikowane 08 Gru, 2003 - 10:38 (16245 Odsłon)
Czytaj więcej... (14378 bajtów więcej) Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Varia Monografia: Regionalne Izby Obrachunkowe w Polsce w latach 1993-2003Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych podejmując decyzję o wydaniu monografii o regionalnych izbach obrachunkowych w Polsce uznała, że dziesięcioletnia działalność izb zasługuje na możliwie szerokie zaprezentowanie. Regionalne izby obrachunkowe stały się drugim, obok Najwyższej Izby Kontroli, państwowym organem kontroli o tak szeroko zakrojonych kompetencjach przedmiotowych i podmiotowych. Są także organami nadzoru, wypełniającymi swoje zadania ustawowe wobec około trzech tysięcy jednostek samorządu terytorialnego, wielu tysięcy samorządowych jednostek organizacyjnych, związków komunalnych oraz innych podmiotów korzystających z dotacji samorządowych. Znaczenie regionalnych izb obrachunkowych zostało dostrzeżone przez Zgromadzenie Konstytucyjne i - w efekcie - od 1997r. znajdują się one wśród tzw. organów konstytucyjnych państwa.>>> więcej ...
 
 
  Wysłane przez SlawekD opublikowane 30 Cze, 2003 - 10:08 (13421 Odsłon)
Czytaj więcej... (1147 bajtów więcej) Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Varia Stanowisko KR RIO w sprawie niezbędnych zmian w ustawie o finansach publicznychStanowisko
Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych z dnia 21 maja 2003 roku

w sprawie niezbędnych zmian w ustawie o finansach publicznych związanych z pozyskiwaniem środków pochodzących z Unii Europejskiej przez jednostki samorządu terytorialnego   Aktualne rozwiązania prawne ograniczają możliwości pozyskiwania zagranicznych środków pomocowych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym niepodlegających zwrotowi środków przedakcesyjnych Unii Europejskiej, a także środków stanowiących refundację poniesionych nakładów inwestycyjnych. Jednostki samorządu terytorialnego - jako beneficjenci środków pomocowych - są zobowiązane do wprowadzenia do budżetu zadań, których realizacja ma być objęta środkami pomocowymi, już na etapie ubiegania się o te środki. Przy obowiązującym stanie prawnym sztuczną barierą - zdaniem KRRIO - są postanowienia art. 113 i 114 ustawy o finansach publicznych.>>> więcej ...
 
 
  Wysłane przez SlawekD opublikowane 29 Maj, 2003 - 11:17 (14493 Odsłon)
Czytaj więcej... (8501 bajtów więcej) Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 


 
 
Web site derived from PostNuke, which is Free Software released under the GNU/GPL license
Warunki użytkowania | Polityka Prywatności |  Webmaster
Copyright 2002- RIO Łódź