Witamy na stronach serwisu: Regionalne Izby Obrachunkowe
 
 

  O ...

· RIO
· Krajowa Rada RIO
· Akty prawne
· Adresy Izb
 

  Menu główne

· Strona główna
· Ankiety
· Ciekawe strony
· Kontakt
· RODO

Zbiory tekstów
· Nowe akty prawne
· Pisma i interpretacje
· KR RIO
· Pisma UOKIK
· Orzecznictwo
· Wyniki kontroli NIK
· Varia
· Unia Europejska


 

  Systemy sprawozdawcze


BeSTi@
· Aktualizacja do wer. 5.017.00.06 (z dn. 2019-12-18)
· Sumy kontrolne pobieranych plików (BeSTi@ - tylko dla Administratora)


Poradniki i instrukcje
· "Metodologia opracowywania WPF" (wg wzoru Dz.U. 2019 poz. 1903)
· Poradnik "Symulacje WPF"
· Poradnik "Aktualizacja SQL Server 2008R2 do SQL 2012"
· Poradnik "Sprawozdania finansowe" za 2018 w BeSTii


SJO BeSTi@
· Aktualizacja do wer. 5.017.00.06 (z dn. 2019-12-18)
· Sumy kontrolne pobieranych plików (SJO BeSTi@ - tylko dla Administratora)


Dług publiczny
· Rb-Z, Rb-N - wzory dla JST (za 1,2 i 3 kwartał)
· Rb-Z/UZ, Rb-N/UN - dla 4 kw 2013 r. - wzory dla JST (WYŁĄCZNIE dla sprawozdań za IV kwartał)


Wynagrodzenia nauczycieli (art.- 30a KN)
· Wersja elektroniczna sprawozdania za 2019 r. [wersja wzoru z 2019.12.19 - źródło: MEN, www.men.gov.pl]
 

  Znajdź w serwisieZaawansowane
 

  Logowanie

Użytkownik
Hasło

Nie masz jeszcze konta ?
Chcesz publikować treści
we własnym imieniu ?
Zapomniałeś hasła ?
Kliknij tutaj
 

  Aktualnie online

Aktualnie jest 275 gości i 0 użytkowników online

Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz się zarejestrować klikając tutaj


Wizyt w serwisie: 173938307
 

[ Pokaż wszystkie artykuły tego tematu ] [ Pokaż listę tytułów wszystkich artykułów tego tematu ]

 
  Nowe akty prawne Dz.U. Nr 94 z 3 czerwca 2008 r.

poz. 598
Rozp. Rady Ministrów z dnia 12 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
 
  Wysłane przez Adam opublikowane 02 Lip, 2008 - 12:17 (11576 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz.U. Nr 93 z 30 maja 2008 r.


poz. 585
Ustawa z dnia 25 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


 
 
  Wysłane przez Adam opublikowane 02 Lip, 2008 - 12:16 (12043 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz.U. 91 z 28 maja 2008 r.


poz. 563
Rozp. Rady Ministrów z dnia 6 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie oraz informacji o nieudzielaniu pomocy.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2008 r., z wyjątkiem § 2 pkt 17 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.

poz. 567
Rozp. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 maja 2008 r. w sprawie sposobu prowadzenia Państwowego Rejestru Muzeów, wzoru wniosku o wpis do Rejestru, warunków i trybu dokonywania wpisów oraz okoliczności, w jakich można zarządzić kontrolę w celu ustalenia, czy muzeum spełnia nadal warunki wpisu do Rejestru.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.


 
 
  Wysłane przez Adam opublikowane 02 Lip, 2008 - 11:25 (10853 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz.U. Nr 88 z 21 maja 2008 r.


poz. 539
Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity)
 
 
  Wysłane przez Adam opublikowane 02 Lip, 2008 - 10:08 (11749 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz.U. Nr 87 z 21 maja 2008 r.


poz. 537
Rozp. Ministra Finansów z dnia 9 maja 2008 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2009.


 
 
  Wysłane przez Adam opublikowane 02 Lip, 2008 - 10:07 (11100 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz.U. Nr 86 z 20 maja 2008 r.


poz. 522
Ustawa z dnia 28 marca 2008 r. o zmianie ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


poz. 523
Ustawa z dnia 28 marca 2008 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.


 
 
  Wysłane przez Adam opublikowane 02 Lip, 2008 - 09:57 (11346 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 84 z 15 maja 2008 r.


poz. 508
Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2008 z 22 kwietnia 2008 r.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

poz. 509
Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie wykazu gmin, którym przysługuje część rekompensująca subwencji ogólnej za rok 2007 z 21 kwietnia 2008 r.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


 
 
  Wysłane przez Adam opublikowane 02 Cze, 2008 - 13:33 (11383 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 78 z 7 maja 2008 r.


poz. 465
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, do których poboru jest zobowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych z 18 kwietnia 2008 r.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

poz. 469
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru kwestionariusza wywiadu alimentacyjnego oraz wzoru oświadczenia majątkowego dłużnika alimentacyjnego z 18 kwietnia 2008.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2008 r.

poz. 469
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia 17 kwietnia 2008 r.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


 
 
  Wysłane przez Adam opublikowane 02 Cze, 2008 - 13:32 (10826 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 75 z 30 kwietnia 2008 r.


poz. 451
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wymagań technicznych dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, elektronicznej formy dzienników urzędowych oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych z dnia 25 kwietnia 2008 r.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia.


 
 
  Wysłane przez Adam opublikowane 02 Cze, 2008 - 13:32 (10890 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 73 z 29 kwietnia 2008 r.


poz. 430
Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego z dnia 22 kwietnia 2008 r.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z wyjątkiem:
1) § 1 pkt 1, który wchodzi w życie z dniem 1 maja 2008 r.;
2) § 1 pkt 2 i 4, które wchodzą w życie z dniem 30 kwietnia 2008 r.

poz. 436
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków z dnia 22 kwietnia 2008 r.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.


 
 
  Wysłane przez Adam opublikowane 02 Cze, 2008 - 13:32 (11403 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 


 
 
Web site derived from PostNuke, which is Free Software released under the GNU/GPL license
Warunki użytkowania | Polityka Prywatności |  Webmaster
Copyright 2002- RIO Łódź