Witamy na stronach serwisu: Regionalne Izby Obrachunkowe
 
 

  O ...

· RIO
· Krajowa Rada RIO
· Akty prawne
· Adresy Izb
 

  Menu główne

· Strona główna
· Ankiety
· Ciekawe strony
· Kontakt
· RODO

Zbiory tekstów
· Nowe akty prawne
· Pisma i interpretacje
· KR RIO
· Pisma UOKIK
· Orzecznictwo
· Wyniki kontroli NIK
· Varia
· Unia Europejska


 

  Systemy sprawozdawcze


BeSTi@
· Aktualizacja do wer. 5.017.00.06 (z dn. 2019-12-18)
· Sumy kontrolne pobieranych plików (BeSTi@ - tylko dla Administratora)


Poradniki i instrukcje
· "Metodologia opracowywania WPF" (wg wzoru Dz.U. 2019 poz. 1903)
· Poradnik "Symulacje WPF"
· Poradnik "Aktualizacja SQL Server 2008R2 do SQL 2012"
· Poradnik "Sprawozdania finansowe" za 2018 w BeSTii


SJO BeSTi@
· Aktualizacja do wer. 5.017.00.06 (z dn. 2019-12-18)
· Sumy kontrolne pobieranych plików (SJO BeSTi@ - tylko dla Administratora)


Dług publiczny
· Rb-Z, Rb-N - wzory dla JST (za 1,2 i 3 kwartał)
· Rb-Z/UZ, Rb-N/UN - dla 4 kw 2013 r. - wzory dla JST (WYŁĄCZNIE dla sprawozdań za IV kwartał)


Wynagrodzenia nauczycieli (art.- 30a KN)
· Wersja elektroniczna sprawozdania za 2019 r. [wersja wzoru z 2019.12.19 - źródło: MEN, www.men.gov.pl]
 

  Znajdź w serwisieZaawansowane
 

  Logowanie

Użytkownik
Hasło

Nie masz jeszcze konta ?
Chcesz publikować treści
we własnym imieniu ?
Zapomniałeś hasła ?
Kliknij tutaj
 

  Aktualnie online

Aktualnie jest 363 gości i 0 użytkowników online

Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz się zarejestrować klikając tutaj


Wizyt w serwisie: 140403025
 

 
  Pismo Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dn. 4 listopada 2002 r. (znak DDO-062-264/1/2002/UD)
Wysłany dnia 14 Lis, 2002 - 13:02 przez Adam Strona gotowa do druku Wyślij ten artykuł do znajomych
 
 
  Pisma UOKIK Pismo Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dn. 4 listopada 2002 r. (znak DDO-062-264/1/2002/UD) skierowne do Regionalnych Izb Obrachunkowych w sprawie sposobu sprawozdań jednostek samorządu terytorialnego, przekazywanych za pośrednictwem regionalnych izb obrachunkowych do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Ministerstwa Finansów odpowiednio w zakresie pomocy udzielonej przedsiębiorcom oraz w zakresie zaległości przedsiębiorców we wpłatach środków publicznych.


W związku z pismem Pani Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 24 października 2002 r. (znak WA-0134/17/2002) w sprawie sposobu przekazywania sprawozdań przez jednostki samorządu terytorialnego, pragnę przedstawić następujące wyjaśnienia.

Zgodnie z przepisem art. 40 ust. 4 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz. U. Nr 141. poz. 1177), sprawozdania przygotowywane przez jednostki samorządu terytorialnego powinny być przekazywane za pośrednictwem regionalnych izb obrachunkowych do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i Ministerstwa Finansów odpowiednio w zakresie pomocy udzielonej przedsiębiorcom oraz w zakresie zaległości przedsiębiorców we wpłatach środków publicznych, a jednocześnie, zgodnie z art. 40 ust. 6 ustawy o pomocy publicznej, sprawozdania powinny mieć formę dokumentu elektronicznego. Jednakże w związku z tym, że duża liczba organów udzielających pomocy przekazała już sprawozdania za trzeci kwartał w trybie przewidzianym przepisami uchylonej ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz. U. Nr 60, poz.704), należy przyjąć, iż sprawozdawczość za trzeci kwartał br. odbywa się na dotychczasowych zasadach. Informacje te są przekazywane na formularzu określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 2001 r. w sprawie określenia zakresu obowiązków informacyjnych będących podstawą sporządzania sprawozdań dotyczących udzielonej pomocy i informacji o zaległościach w regulowaniu należności i zobowiązań przedsiębiorców wobec Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 28, poz. 302), obowiązującym na mocy art. 54 nowej ustawy, który stanowi, że do czasu wejścia w życie nowych rozporządzeń, w okresie przejściowym zachowują moc przepisy wykonawcze do poprzedniej ustawy.

Sprawozdania za trzeci kwartał powinny być przekazywane w wersji papierowej i dodatkowo w miarę możliwości elektronicznej na adres e-mailowy: sprawozdanie3kw@uokik.gov.pl.

Zmiany w zakresie przekazywania sprawozdań oraz w ich zawartości merytorycznej nastąpią począwszy od sprawozdania za czwarty kwartał 2002 roku. W dniu 31 października br. Komitet Rady Ministrów rozpatrzył projekt nowego rozporządzenia i po przyjęciu tego projektu przez Radę Ministrów zostanie on umieszczony na stronie internetowej Urzędu pod adresem: www.uokik.gov.pl, w części dotyczącej pomocy publicznej pod nazwą „Akty prawne".

Zapis art. 40 ust. 6 ustawy stanowi, iż sprawozdania przekazywane będą w drodze teletransmisji danych w postaci dokumentu elektronicznego. Powyższy przepis został wprowadzony, ze względu na planowane opracowanie komputerowego systemu monitorowania pomocy publicznej w Polsce. System ten ma umożliwić przekazywanie informacji o udzielonej pomocy w formie elektronicznej wprost do bazy danych znajdującej się w UOKiK i Ministerstwie Finansów. Dzięki takiemu rozwiązaniu. Urząd będzie mógł bardzo sprawnie uzyskiwać informacje o indywidualnych przypadkach pomocy dla konkretnego przedsiębiorcy i tym samym weryfikować je, a także sprawdzać i wyjaśniać ewentualne rozbieżności w zakresie kwot, form i przeznaczenia pomocy. W związku z technicznymi wymaganiami tego systemu powstaje konieczność przekazywania sprawozdań w wersji elektronicznej. Po zakończeniu budowy systemu pojawi się możliwość bezpośredniego przekazywania danych o pomocy, którą udzieliły poszczególne organy, poprzez logowanie się do tego systemu i przekazywanie informacji przez teletransmisję danych.
Aktualnie takie rozwiązanie nie jest jeszcze dostępne, gdyż w chwili obecnej trwają prace nad tworzeniem ww. systemu. Konieczne zatem jest uzyskiwanie sprawozdań na dyskietce lub za pomocą poczty elektronicznej.
Pliki zawierające formularze sprawozdawcze udostępnione są do pobrania na stronie internetowej Urzędu, w części pod nazwą „Pomoc publiczna - sprawozdawczość".
Przejściowym rozwiązaniem, do czasu powstania systemu, będzie przekazywanie sprawozdań kwartalnych i rocznych w wersji elektronicznej (tj. na dyskietce lub e-mailem) przez organy udzielające pomocy, do organów je nadzorujących (np. dla gmin będą to regionalne izby obrachunkowe), które z kolei przekażą wszystkie otrzymane sprawozdania do organu monitorującego pomoc publiczną.
W tym procesie zadanie Regionalnych Izb Obrachunkowych polega na zebraniu sprawozdań od objętych właściwością danej izby organów udzielających pomocy i przekazaniu ich dalej do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i Ministerstwa Finansów.
Takie rozwiązanie ma na celu decentralizację organów, którym przekazywane są sprawozdania i tym samym zdyscyplinowanie organów udzielających pomocy szczebla samorządowego do opracowywania sprawozdań. To rozwiązanie ma także dodatkową zaletę, gdyż pozwoli łatwiej identyfikować organy, które nie realizuj ą obowiązków sprawozdawczych.


PREZES
URZĘDU OCHRONY
KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
/-/ CEZARY BANASIŃSKI


 

 
 
Web site derived from PostNuke, which is Free Software released under the GNU/GPL license
Warunki użytkowania | Polityka Prywatności |  Webmaster
Copyright 2002- RIO Łódź