Dz.U. Nr 93 z 30 maja 2008 r.
Data Wednesday, 02 July - 12:16:53
Temat: Nowe akty prawnepoz. 585
Ustawa z dnia 25 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Ten artykuł pochodzi od: Regionalne Izby Obrachunkowe
http://jst.net.pl/

Adres WWW tego artykułu to:
http://jst.net.pl/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=1370