Dz.U. Nr 87 z 21 maja 2008 r.
Data Wednesday, 02 July - 10:07:56
Temat: Nowe akty prawnepoz. 537
Rozp. Ministra Finansów z dnia 9 maja 2008 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2009.

Ten artykuł pochodzi od: Regionalne Izby Obrachunkowe
http://jst.net.pl/

Adres WWW tego artykułu to:
http://jst.net.pl/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=1367