Dz. U. Nr 75 z 30 kwietnia 2008 r.
Data Monday, 02 June - 13:32:43
Temat: Nowe akty prawnepoz. 451
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wymagań technicznych dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, elektronicznej formy dzienników urzędowych oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych z dnia 25 kwietnia 2008 r.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Ten artykuł pochodzi od: Regionalne Izby Obrachunkowe
http://jst.net.pl/

Adres WWW tego artykułu to:
http://jst.net.pl/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=1361