Dz. U. Nr 73 z 29 kwietnia 2008 r.
Data Monday, 02 June - 13:32:20
Temat: Nowe akty prawnepoz. 430
Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego z dnia 22 kwietnia 2008 r.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z wyjątkiem:
1) § 1 pkt 1, który wchodzi w życie z dniem 1 maja 2008 r.;
2) § 1 pkt 2 i 4, które wchodzą w życie z dniem 30 kwietnia 2008 r.

poz. 436
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków z dnia 22 kwietnia 2008 r.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Ten artykuł pochodzi od: Regionalne Izby Obrachunkowe
http://jst.net.pl/

Adres WWW tego artykułu to:
http://jst.net.pl/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=1360